Jdi na obsah Jdi na menu

Transparentní kampaň

Jako kandidáti za Českou stranu sociálně demokratickou podporujeme maximální transparentnost veřejné správy. Zástupci sociální demokracie v čele tišnovské radnice se v minulosti zasadili o zavedení systému elektronických aukcí, zřídili transparentní účty města, začali zveřejňovat podrobné informace o veřejných zakázkách, spustili živé videopřenosy z jednání městského zastupitelstva a v neposlední řadě zpřístupnili v elektronické i tištěné podobě materiály, usnesení a zápisy z jednání městského zastupitelstva a rady.

Zásady transparentnosti však ctíme i v případě financování předvolební kampaně. Občané města – voliči mají právo vědět, z jakých finančních zdrojů je hrazena naše předvolební kampaň a jaké prostředky se na jednotlivé její části vynakládají. Rozhodli jsme se proto zveřejnit podrobný rozpočet naší předvolební kampaně pro letošní komunální volby a dovolili bychom si tímto, v zájmu transparentnosti celé kampaně, vyzvat ke stejnému kroku také kolegy z ostatních volebních uskupení.

ROZPOČET VOLEBNÍ KAMPANĚ ČSSD TIŠNOV 2018

PŘÍJMY částka Kč
Dar Brzobohatá 15 000,00
Dar Schneider 10 000,00
Dar Zhořová 10 000,00
Dar Růžička 5 000,00
Dar Bartlová 5 000,00
Dar Babák 3 000,00
příspěvek  OVV ČSSD 10 000,00
CELKEM 58 000,00
   
VÝDAJE částka Kč vč. DPH
Brožura volební program – A4 skládačka 11 500,00
Plakáty A2 3 150,00
Plakáty Odpoledne s rodinou 140,00
Letáčky propagační A5 2 580,00
Fotografické  práce 5 500,00
Grafické práce 1 800,00
Bannery 4 040,00
Propagační předměty 5 050,00
Roznos 860,00
Skákací hrad 2 300,00
Obsluha infostánku 1 000,00
Infostánek 2 780,00
FB, web, sociální sítě - provoz a reklama 2 200,00
Film 2 000,00
Občerstvení 9 700,00
Sáčky 120,00
Roušky 1 230,00
Zábory 240,00
OSA 1 150,00
Rezerva 660,00
CELKEM 58 000,00

 

Pozn.: Veškeré financování naší volební kampaně probíhá v souladu s volebním projektem řádně projednaným a schváleným na jednání MO ČSSD Tišnov dne 15. 4. 2018. Finanční dary kandidátů jsou na základě uzavřených darovacích smluv posílány na transparentní účet ČSSD, proplácení jednotlivých faktur probíhá v souladu s předem vystavenou objednávkou prostřednictvím sekretariátu OVV ČSSD Brno-venkov.