Jdi na obsah Jdi na menu

Diskuse

 Prostor pro Vaše komentáře, dotazy, náměty, připomínky...

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Xy - Dotaz

5. 10. 2018 12:46

Jak se dneska mate?

Jiří Potočný - Proč volit paní Zhořovou

11. 9. 2014 17:45

Paní Zhořová, odpovíte mi, jakou cenu má zastupitel,který během 4letého volebního období neřekne jedinou větu, nepředloží jediný materiál, nediskutuje u jediného příspěvku a jen zmateně hlasuje podle svého lídra, případně jen pohledem vyjadřuje své nálady? Jakou cenu má zastupitel, který na jakoukoliv otázku odpovídá slovy „já to tedy nevím, neznám, ale slyšela jsem...“? Jakou cenu má pro Tišnov zvolit paní Zhořovou, když sedí na mnoha křeslech a vlastě nikde?

Před 4 roky jsem Vás doporučil volit, jako ředitelku, proč však letos? Když ste ukázala,co dokážete?

Jiří Potočný
george.potocny@gmail.com

Radmila Zhořová - Re: Proč volit paní Zhořovou

16. 9. 2014 17:26

Vážený pane Potočný,

mám za to, že pozice zastupitele je zejména vykonáváním vůle voličů a rozhodně se práce zastupitele nedá hodnotit počtem diskusních příspěvků. Zastupitel má hlavně pečlivě zvažovat, pro co při hlasování zvedne či nezvedne ruku, což činím. Velmi ráda se s Vámi osobně sejdu a veškeré informace o mé dosavadní činnosti v komunální politice s Vámi podrobně proberu a vězte, bude toho hodně. Zavolejte mi, prosím, na tel 775 171 668.

Všechny ostatní občany města, kteří jsou zapojeni do této diskuze potom můžeme společným sdělením informovat.

Radmila Zhořová

Janis - BPS

13. 1. 2011 18:32

Dobrý den,
podařilo se již nějak specifikovat regulativ /x pro pozemek, na kterém je investorem plánována BPS? Předpokládám, že "správnou" specifikací může dojít k zastavení projektu.
Děkuji za odpověď

Jan Schneider - Re: BPS

20. 1. 2011 0:47

Dobrý den, předem se omlouvám za pozdní odpověď. Zastupitelstvo města se o bližší specifikaci zmíněného regulativu pokusilo na svém zasedání dne 16.12.2010 a rovněž prostřednictvím svého usnesení uložilo zahájit bezodkladně pořizování změny platného územního plánu právě dle zmíněné bližší specifikace. Jak již jistě víte, již tento krok (společně s nesouhlasem města, ale i sousedních obcí a občanských sdružení) vedl k tomu, že krajský úřad rozhodl o vydání nesouhlasného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru
„Energetické centrum na zpracování bioodpadu Tišnov“
na životní prostředí - viz. http://www.tisnov.cz/upload/aktuality/doc/src517.pdf

Paja - Koalice

28. 10. 2010 21:45

Blahopřeji k uzavření koaliční smlouvy a přeji hodně sil do práce a Tišnovu skvělou budoucnost!

Jan Schneider - Re: Koalice

31. 10. 2010 14:43

Děkujeme!

Václav - dotaz

23. 10. 2010 22:17

Jak to vypadá? Budete vládnout městu? A s kým???? Po Tišnově se šíří různé fámy...

Jan Schneider - Re: dotaz

26. 10. 2010 12:50

Dobrý den,
výsledek voleb nabízí mnoho variant, jakým způsobem by v Tišnově mohla být utvořena vládnoucí koalice. Sociální demokracie v současné době hovoří o možných programových shodách s VV, SZ a KSČM. O výsledku jednání budeme již brzy informovat.

HK - Držím palce!

12. 10. 2010 10:58

Tak už se to blíží, držím vám palce a fandím vám! Budeme vás s celou rodinou volit, protože si myslíme, že jste pro Tišnov v posledních letech udělali spoustu dobré práce!

Jan Schneider - Re: Držím palce!

12. 10. 2010 16:24

Děkujeme, Vaší podpory si vážíme!

Aleš - Kampaň

8. 10. 2010 14:08

Mně se naopak nelíbí , že se trošku pozapomnělo na zbylých 10 kandidátů a všude se prezentuje " jen ta silná pětka " na rozdíl od všech ostatních stran. Není to škoda? Rád bych poznal i další tváře.

Jan Schneider - Re: Kampaň

8. 10. 2010 21:02

Děkujeme za pochvalu i připomínky. Kampaň jsme záměrně odlehčili. Jak už jsem v minulosti psal, myslíme si, že toho už letos bylo dost. Co se týká kompletní kandidátky, je pravdou, že jsme ji nedali na plakáty. Vycházeli jsme z předpokladu, že lidé nebudou mít čas se zastavit a podrobně studovat plakátovací plochy. Kompletní kandidátka včetně fotografií je tedy zveřejněna na našem webu (http://www.cssdtisnov.cz/clanky/kandidati/kandidatni-listina.html) a dále bude v tištěné podobě distribuována do všech schránek v Tišnově (část dnes, část v pondělí).

Petr - Kampaň ČSSD

8. 10. 2010 11:39

Dobrý den, musím pochválit letošní kampaň ČSSD, je to dobrý nápad a je to pěkné. Hlavně se mně líbí, že si ze sebe umějí udělat kandidáti i trochu srandu, viz. ty karikatury, co byly ve schránkách nebo ten plakát pana Schneidera, jak si hraje s kostkama. To se dnes už málo vidí. Přeji hodně úspěchů a držím palce!

Ladislav Kapoun - Volební program

3. 10. 2010 9:38

Dobrý den, volební program máte zajímavý, na kterých bodech ale budete trvat v případě, že s někým budete sestavovat koalici? Celý ho asi těžko prosadíte, ne?

Jan Schneider - Re: Volební program

4. 10. 2010 13:49

Dobrý den, pokud dostaneme takovou důvěru občanů, abychom se mohli stát součástí nějaké povolební koalice, budeme se samozřejmě snažit do společného programového prohlášení prosadit maximum z našeho volebního programu. A tady bude samozřejmě záležet na naší vyjednávací síle, tedy počtu mandátů, které ve volbách získáme. Je však samozřejmě několik věcí, na jejichž prosazení klademe větší důraz. Uvedu namátkou: Chceme vypracovat dlouhodobou strategii rozvoje města, protože jsme toho názoru, že se v mnoha věcech (zejména investičních) postupuje značně nekoncepčně. Když jsem zmínil investice, tak je to samozřejmě vybudování nadstaveb na ZŠ Smíškova, dále pak stavba rozlučkové síně na hřbitově, rekonstrukce místních komunikací, rekonstrukce koupaliště i obou našich kin, zateplení budov MŠ a ZŠ. Rádi bychom také obnovili technické služby jako městskou firmu. Model, kdy se o tyto práce stará soukromá firma a který je nastaven nyní, se nám zdá jako nevhodný, místy dokonce nefunkční. V oblasti veřejného pořádku vidíme řešení ve zřízení městské policie. Myslíme si, že prostředky, které budou na její provoz vynakládány se nám mohou ve více podobách spolehlivě vrátit. Je také třeba řešit problém s dopravou v centru města. Jednu z možností vidíme např. v rozumném zpoplatnění parkování v centru. Dále pak budeme chtít otevřít problematiku zřízení jeslí, obnovit jednání o vzniku průmyslové zóny, chceme se znovu podívat na návrh nového územního plánu a v diskusi s občany přehodnotit některé navržené zóny. Budeme pokračovat v budování cyklostezek, dbát na zdokonalování systému třídění odpadů, prosadíme více zeleně a odpočinkových ploch v centru města, stejně tak jako bezbariérových tras, naše město více zviditelníme z hlediska cestovního ruchu atd. atd.

Martin Sebera - Peníze EU

21. 9. 2010 19:38

Dobrý den,
můj dotaz je na čerpání financí z operačních programů EU v dalším volebním období. V jakých programech/výzvách hodláte čerpat, na jaké akce/záměry/projekty a kdo/kdy/jak zpracuje žádost?

Děkuji

MS

Jan Schneider - Re: Peníze EU

22. 9. 2010 21:55

Odpověď na Vaši otázku je složitější, protože jednotlivé dotační tituly je třeba průběžně sledovat a reagovat na zveřejněné výzvy operativně, nedá se tedy jednoznačně odpovědět, které přesně v následujících letech hodláme využít. Obecně se však dá říct, že se bude jednat v první fázi zejména o operační programy z Evropského sociálního fondu na tzv. měkké projekty. Tam je nyní alokováno poměrně dost prostředků a i Tišnov již byl opakovaně úspěšný (čerpáme v oblasti komunitního plánování sociálních služeb, zahájili jsme projekt nastavení systému projektového a procesního řízení na MěÚ, provádíme vzdělávání v eGON centru, obě naše základní školy realizují některé projekty apod.). V rámci centrálních programů dále předpokládáme některé výzvy v rámci Operačního fondu životní prostředí (případně ve spojení s programem Zelená úsporám), ve kterém by měla být možnost pokračovat v zateplování městských budov (základní a mateřské školy, budova polikliniky, bytové domy v majetku města apod.). V rámci OPŽP snad bude i určitá šance na čerpání prostředků k výstavbě kanalizace Za mlýnem, kterou sociální demokracie považuje také za jednu ze svých priorit. Z dalších centrálních programů se nabízí Státní fond dopravní infrastruktury, ze kterého je možné získat prostředky např. na výstavbu cyklostezek. I zde již byl Tišnov opakovaně úspěšný. Průběžně se uvolňují programy v lesnictví, ze kterých rovněž čerpáme na údržbu městských lesů a pokud to bude možné, budeme v tom samozřejmě pokračovat. Další možnosti nabízejí některá ministerstva, např. ministerstvo školství - tam je možné čerpat např. v rámci Státní podpory sportu. Týká se to občanských sdružení, ale i v těchto případech město podporuje úspěšné žadatele formou dofinancování potřebné částky. Obdobně by některé programy na podporu kulturních spolků a akcí mělo vypisovat ministerstvo kultury. Tam jsou občas možnosti i pro cestovní ruch. A také na modernizaci kin, do toho bychom se také rádi pustili. Obecně však platí pro čerpání evropských peněz, že si naše republika nastavila příliš složitý systém. Možná i proto se v čerpání zatím neřadíme mezi nejlepší. Pro nás nejbližší a řekněme, že i administrativně nejpružnější jsou tzv. Regionální operační programy, které v našem případě vyhlašuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod. Tam je snad ještě teoreticky možné doufat ve vypsání oblasti 3.2 Rozvoj regionálních středisek, tady by byla možnost čerpat např. na nástavbu ZŠ Smíškova nebo na rekonstrukci koupaliště.

Jan Schneider - Re: Peníze EU - pokračování

22. 9. 2010 22:00

Mám ovšem obavu, že dokud vláda nezmoudří a neuposlechne výzvu hejtmanů k uvolnění nevyčerpaných miliard z centra do regionů, tak v toto již moc nevěřím. A to se nebavím o nesmyslném zastavení kofinancování projektů, které vyhlásila nová vláda. Toto opravdu hloupé a nekompetentní rozhodnutí bohužel ještě pocítíme. No a ještě jsem zapomněl zmínit kraj, ten každoročně vypisuje několik dotačních titulů, jak pro obce, tak i pro neziskové organizace. Z těchto prostředků čerpá město každoročně, ve srovnání s "velkými" dotacemi se však jedná spíše o menší částky. Ale každá koruna, která se přihodí k našim prostředkům, se samozřejmě hodí. Berte, prosím, tuto odpověď jako rychlý souhrn možností, které mě nyní napadají (zahrnul jsem do odpovědi i některé základní možnosti, které nejsou přímou podporou EU). U prostředků z EU je dobré, že i po skončení tohoto programovacího období budou další možnosti čerpaní. Podmínky však budou zřejmě obtížnější. Co se týká otázky "kdo/kdy/jak zpracuje", tak v praxi se většinou postupuje tak, že si město na monitorování možností v určité oblasti předem smluvně dohodne odbornou agenturu (na základě řádného výběrového řízení), která také následně zpracovává žádost a sleduje realizaci projektu. V tomto procesu je však vždy potřebná aktivní spolupráce města, nejlépe v podobě určitého projektového manažera či vedoucího projektu. Jak je toto důležité jsme se mohli přesvědčit například při podání chybně vypracované žádosti o dotaci na vestavbu na ZŠ Smíškova. Sociální demokracie se zasadí o to, aby se tato chyba již neopakovala. Prioritou je pro nás každý řádek našeho volebního programu a sociální demokracie bude za jakýchkoliv okolností prosazovat jeho maximální plnění. Jak už jsem jednou v této diskusi odpovídal, plnění některých z bodů je jen o vůli chtít věci udělat, část pak o tvrdé práci, ale zvládnutelné. A některé projekty, především ty dlouhodobější, se dají minimálně "nastartovat". Pokud Vás moje odpověď dostatečně neuspokojila, nabízím Vám možnost osobního setkání, na kterém si rád vyslechnu i Vaše náměty a připomínky.
Příjemný večer!
P.S.: Omlouvám se za to, že je odpověď na dvě části, ale náš redakční systém nechtěl takto dlouhý text odeslat.

Karel N. - Hony

16. 9. 2010 14:01

Dobrý den, minulý týden se prý na zastupitelstvu projednávala další dotace panu Němcovi a jeho soukromému projektu? Jak to dopadlo a jak hlasovala ČSSD? A bude někdy město podporovat i obyčejné lidi, kteří bydlí třeba na sídlišti, nemají kde parkovat, mají chodníky staré 30 let atd.?