Jdi na obsah Jdi na menu

Volební program

2. 9. 2018

Sociální demokracie se na vedení Tišnova v minulosti aktivně podílela už několikrát. Její kandidáti vždy pro naše město odváděli to nejlepší, co v sobě měli. I díky nim, se z Tišnova stalo za poslední dvě desetiletí moderní a sebevědomé město, město přátelské všem generacím, město podporující kulturu a sport. Za uplynulá léta se díky obětavé práci zvolených zástupců sociální demokracie podařilo dokončit velké množství investic, jen namátkou lze připomenout dostavbu základní školy na ulici Smíškova, revitalizaci penzionu na sídlišti Pod Květnicí, opravu a digitalizaci kina Svratka, rekonstrukci sportovního areálu u základní školy na náměstí 28. října, generální opravu koupaliště, opravu budovy starých jeslí na rodinné centrum Studánka, revitalizace mateřských škol na sídlištích Humpolka a Pod Květnicí, opravy ulic Družstevní, Nerudova a Jiráskova nebo rekonstrukci mnoha kilometrů chodníků včetně potřebných bezbariérových úprav. Sociální demokracie také výrazným způsobem otevřela město svým občanům. Začala zveřejňovat zápisy a materiály z jednání orgánů města, spustila živé přenosy z jednání zastupitelstva, zavedla transparentní účet, rezervační systém a mnoho dalších prvků moderního řízení samosprávy a státní správy. Dokázali jsme tak už několikrát, že pod vedením sociální demokracie je naše město moderní a prosperující.

Do letošních komunálních voleb vstupujeme s heslem ZA JEDEN PROVAZ PRO ROZVOJ TIŠNOVA. Náš tým je připraven, společně s Vámi všemi, s maximálním úsilím pracovat pro další rozvoj Tišnova. V následujícím čtyřletém období bychom se chtěli zaměřit především na tyto oblasti:

Oblast řízení a organizace města

 • zajistíme rychlou a efektivní komunikaci s občany
 • schválíme koncepční dokument k rozvoji města na období do roku 2025 a budeme jej důsledně naplňovat
 • zajistíme nepřetržitý provoz Městské policie 7 dní v týdnu, 24 hodin denně
 • zřídíme bezplatné bezdrátové internetové pokrytí (wi-fi) centra města a Penzionu
 • zapracujeme do statusu Tišnovských novin desatero dobrého radničního periodika (www.oziveni.cz) tak, aby nebyly jenom hlásnou troubou vedení města
 • podpoříme lokální podnikatele pro zajištění zaměstnanosti v regionu
 • budeme aktivním členem MAS Brána Vysočiny, Svazku vodovodů a kanalizací, Dobrovolného svazku obcí  a dalších organizací, kde je město Tišnov členem

Oblast  hospodaření s majetkem, stavebních a investičních akcí

 • zavedeme efektivní finanční politiku města - vícezdrojové financování investičních akcí
 • obnovíme důsledné využívání dotačních možností
 • zvýšíme prostředky do investic ve všech částech města včetně místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov
 • zajistíme a zkontrolujeme hospodárné využívání městského majetku
 • zpracujeme cenovou mapu pozemků
 • rozšíříme systému centrálního nákupu služeb a energií na městském úřadu a městských příspěvkových organizací, včetně možností zapojení občanů
 • zapojíme veřejnost do procesu rozhodování (výbory, komise, výběrové komise, participativní rozpočet)
 • při formulaci zadání projektů využijeme odborných znalostí jak zastupitelů, tak veřejnosti
 • zpracujeme plán obnovy majetku města na období 2018-2022
 • budeme připravovat projekty v souladu se strategickými dokumenty města tak, aby bylo možné maximálně využít dotačních možností
 • vybudujeme smuteční síň na novém hřbitově
 • připravíme rekonstrukci Nám.Míru
 • provedeme revitalizace sídliště Květnice
 • opravíme městské silnice a chodníky, zlepšíme systém parkování ve městě
 • v souvislosti se studií rozvoje přednádražního prostoru budeme řešit dopravní situaci u nádraží
 • zlepšíme údržbu a úklid města (zvýšení počtu odpadkových košů, oprava a instalace nových laviček, sečení trávy, pravidelný úklid veřejných ploch)

Oblast zdravotnictví

 • zřídíme Komisi pro zdravotnictví, která povede diskuzi se všemi zainteresovanými stranami (JMK, nemocnice, lékaři, pacienti, pojišťovny) s cílem neutěšenou situaci zdravotních služeb v Tišnově zlepšit
 • přivedeme do Tišnova nové ambulantní lékaře (především dětského a zubaře) např. prostřednictvím aktivních pobídek města
 • provedeme analýzu zdravotních služeb v Tišnově a její výsledky budeme dále řešit se zdravotními pojišťovnami, které jsou garanty zdravotní péče
 • podpoříme přestavbu a modernizaci Tišnovské nemocnice
 • zajistíme instalaci rentgenu na Poliklinice
 • ve spolupráci s okolními obcemi zajistíme fungování lékařské služby první pomoci

Oblast sociálních věcí a městských bytů

 • v návaznosti na přijatou bytovou koncepci postupně zrekonstruujeme bytový fond v majetku města
 • vybudujeme nové nájemní byty města s maximálním využitím dotačních možností
 • budeme pokračovat v tvorbě a využívaní Bytového fondu města
 • provedeme revitalizace Penzionu, zejména odstranění bariér pro seniory, pokrytí mobilním signálem a zřízení pokrytí wi-fi
 • rozšíříme senior taxi
 • vybudujeme stacionáře pro seniory
 • zřídíme systém nouzového volání pro seniory v případě akutních problémů
 • podpoříme péči v domácím prostředí zřízením poradenského centra pro pečující a pozůstalé
 • zlepšíme spolupráce a komunikaci všech subjektů poskytujících péči v Tišnově
 • vytvoříme pobídku pro další poskytovatele péče a služeb

Oblast školství, služeb pro rodiny

 • vybudujeme  novou MŠ v lokalitě Hony
 • zajistíme provoz v MŠ, aby bylo možné přijímat dvouleté děti např. příspěvkem na chůvu
 • rozšíříme provozní dobu MŠ a družin ZŠ do 18 hod. při zvýšeném příspěvku města
 • podpoříme v ZŠ nepovinné předměty v odpoledních hodinách, které jsou dostupné pro děti se chudších rodin  při zvýšeném příspěvku města
 • rozšíříme ve spolupráci s RC Studánka dětskou skupinu pro děti od jednoho roku do pěti let
 • provedeme rekonstrukci ŠJ v ZŠ Nám. 28 října a návrh využití půdní vestavby pro účely školy
 • opravíme školské budovy
 • připravíme výstavbu nové ZŠ
 • zřídíme znovu odbor školství, mládeže a tělovýchovy  s ohledem na zvyšující se počet dětí a zájmu o tišnovské školy
 • po vzoru Komunitního plánu sociálních služeb zpracujeme Komunitní plán rodinné politiky jako základního dokumentu pro rozvoj služeb pro rodiny v regionu
 • budeme dále podporovat RC Studánka, zejména v oblasti aktivit a služeb pro rodiny
 • podpoříme další rozvoj Inspira
 • podpoříme vznik komunitního centra pro rodiny pro neformální setkávání

Oblast kultury, sportu a volného času

 • podpoříme spolky v oblast sportu, kultury, ŽP a volnočasových aktivit dětí a mládeže
 • vytvoříme Koncepci kultury v Tišnově
 • podpoříme také kulturní akce jiných pořadatelů než MěKS
 • zlepšíme nabídku TTV sdílením pořadů, pravidelných okének podnikatelů a debat se zastupiteli k aktuálním tématům
 • zrealizujeme postupně revitalizaci Letního kina dle přijaté studie včetně podpory 3D lukostřelnice
 • ve spolupráci se Sokolem a SSK zrekonstruujeme sportovně kulturní areál
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář