Jdi na obsah Jdi na menu

Víme, jak dobře řídit naše město

26. 9. 2018

 

Milí spoluobčané,

sociální demokracie se na vedení Tišnova v minulosti aktivně podílela už několikrát (naposledy v letech 2010-2014). Její zástupci vždy pro naše město odváděli to nejlepší, co v sobě měli. I díky nim, se z Tišnova stalo za poslední dvě desetiletí moderní a sebevědomé město, město přátelské všem generacím, město podporující kulturu a sport. Za uplynulá léta se díky obětavé práci zvolených zástupců sociální demokracie podařilo dokončit velké množství investic, jen namátkou lze připomenout dostavbu základní školy na ulici Smíškova, revitalizaci penzionu na sídlišti Pod Květnicí, opravu a digitalizaci kina Svratka, rekonstrukci sportovního areálu u základní školy na náměstí 28. října, generální opravu koupaliště, opravu budovy starých jeslí na rodinné centrum Studánka, revitalizace mateřských škol na sídlištích Humpolka a Pod Květnicí, opravy ulic Družstevní, Nerudova a Jiráskova nebo rekonstrukci mnoha kilometrů chodníků včetně potřebných bezbariérových úprav. Sociální demokracie také výrazným způsobem otevřela město svým občanům. Začala zveřejňovat zápisy a materiály z jednání orgánů města, spustila živé přenosy z jednání zastupitelstva, zavedla transparentní účet, rezervační systém a mnoho dalších prvků moderního řízení samosprávy a státní správy. Dokázali jsme tak už několikrát, že pod vedením sociální demokracie je naše město moderní a prosperující. Nemáme se za co stydět. A chceme v tom společně s Vámi pokračovat. ZA JEDEN PROVAZ PRO ROZVOJ TIŠNOVA.

Vybrané realizované projekty

 • Rekonstrukce ulice Nerudova v hodnotě  4,3 mil. Kč
 • Rekonstrukce ulic Jiráskova a Družstevní v hodnotě 6,3 mil. Kč
 • Rekonstrukce ulice Brněnská v hodnotě 1,1 mil. Kč
 • Oprava komunikace v místní části Hajánky v hodnotě 886 tis. Kč
 • Opravy chodníků na ul. Květnická v hodnotě 640 tis. Kč
 • Oprava chodníků a ulice Dvořáčkova v hodnotě 340 tis. Kč
 • Oprava chodníku v ulici Mrštíkova v hodnotě 256 tis. Kč
 • Oprava chodníku v ulici Chodníček v hodnotě v hodnotě 120 tis. Kč
 • Opravy chodníků v ulici Brněnská (část sídliště Klucanina) a Hornická v hodnotě 600 tis. Kč
 • Přechody pro chodce Riegrova a nám. Komenského v hodnotě 160 tis. Kč
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení na sídlišti Humpolka v hodnotě 1,7 mil. Kč
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Koráb – Procházkova, Hornická – Revoluční a v místní části Hajánky v hodnotě 1,4 mil. Kč
 • Rozšíření veřejného osvětlení ulice Ostrovec v hodnotě 190 tis. Kč
 • Rekonstrukce elektroinstalace domu nám. Komenského 145 v hodnotě 650 tis. Kč
 • Rekonstrukce topení a oprava fasády domu Brněnská 2 v hodnotě 1,1 mil. Kč
 • Výměna oken v 7 bytech na ul. Halasova v hodnotě 150 tis. Kč
 • Výměna oken na památkově chráněném objektu hotelu Květnice v hodnotě 700 tis. Kč
 • Výstavba parčíku na sídlišti Klucanina (Horova, Hornická) v hodnotě 530 tis. Kč
 • Rekonstrukce zahrady v MŠ U Humpolky v hodnotě 1,7 mil. Kč
 • Zateplení střechy MŠ Horova v hodnotě 1 mil. Kč
 • Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Horova v hodnotě 1 mil. Kč
 • Revitalizace ZŠ nám 28. října v hodnotě 28 mil. Kč
 • Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ nám. 28. října v hodnotě 1,1 mil. Kč
 • Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně ZŠ nám. 28. října v hodnotě 970 tis. Kč
 • Revitalizace MŠ U Humpolky v hodnotě 2,6 mil. Kč
 • Revitalizace MŠ Sluníčko v hodnotě 3,6 mil. Kč
 • Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ Humpolka v hodnotě 1,1 mil. Kč
 • Realizace nástavby a přístavby ZŠ Smíškova v hodnotě 52 mil. Kč
 • Rekonstrukce sociálních zařízení a sanace budovy Městského kulturního střediska v hodnotě 1,6 mil. Kč
 • Oprava elektroinstalace v letním kině v hodnotě 400 tis. Kč
 • Rekonstrukce a digitalizace kina Svratka v hodnotě 8 mil. Kč
 • Rekonstrukce hřbitovní zdi v hodnotě 3,4 mil. Kč
 • Rekonstrukce zdi v parku pod kostelem a úprava parku v hodnotě 1,6 mil. Kč
 • Rekonstrukce cyklostezky za Trmačovem v hodnotě 1,7 mil. Kč
 • Revitalizace Centra sociálních služeb v hodnotě 32 mil. Kč
 • Rekonstrukce koupaliště v hodnotě 8,1 mil. Kč
 • Rekonstrukce a přestavba objektu v ulici Riegrova pro potřeby RC Studánka v hodnotě 8 mil. Kč
 • Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ nám. 28. října
 • Výstavba nové tělocvičny při ZŠ Smíškova
 • Příprava projektu modernizace sběrného dvora a výstavby kompostárny (včetně dotace)
 • Příprava projektu vybavení učeben na ZŠ Smíškova (včetně dotace)
 • Příprava projetu zateplení budovy ZUŠ (včetně dotace)
 • Příprava projektu zateplení objektu polikliniky (včetně dotace)
 • Příprava projektu zateplení objektu MěKS (včetně dotace)
 • Příprava rekonstrukce autobusového terminálu a výstavba odstavného parkoviště u nádraží (včetně dotace)
 • Příprava projektu výstavby nové silnice a cyklostezky nádraží - Předkláštěří
 • Příprava výstavby kanalizace v lokalitě Za mlýnem
 • Příprava výstavby cyklostezky na koupaliště
 • Příprava revitalizace parku pod kostelem
 • Příprava projektu sanace skalní stěny na Květnici (včetně dotace)
 • Příprava rekonstrukce ulic Brněnská, Riegrova a Černohorská

Další realizované projekty zlepšující veřejnou správu a život ve městě

 • Vznik nízkoprahového centra pro mládež
 • Podpora činnosti sportovních klubů, podpora jejich investic
 • Podpora činnosti organizací zabývajících se prorodinnou politikou
 • Zavedení systému elektronických aukcí
 • Zřízení transparentního účtu města
 • Zveřejňování podrobných informací o veřejných zakázkách
 • Rezervační a vyvolávací systém na městském úřadu
 • Umístění elektronické úřední desky před budovou radnice
 • Dětské koutky a návštěvnicky přátelské prostředí v budovách městského úřadu
 • Videopřenosy ze zasedání zastupitelstva
 • Zveřejňování materiálů, usnesení a zápisů z jednání městského zastupitelstva a rady
 • Tvorba strategického plánu pro město Tišnov
 • Opakované ocenění za nejlépe hospodařící město v Jihomoravském kraji včetně udělení ratingu A/B+
 • Uložení volných prostředků na termínovaný účet s dlouhodobě výhodným úročením
 • Zavedení sdruženého nákupu služeb a energií pro město a příspěvkové organizace
 • Zefektivnění systému likvidace odpadu vč. tříděného
 • Vstup do společnosti na likvidaci komunálního odpadu založené obcemi
 • Změna údržby veřejného prostranství z dodavatelského systému na systém vlastních pracovníků, včetně využití veřejně prospěšných prací
 • Získání desítek milionů korun dotací z evropských, národních i krajských fondů na podporu investičních i neinvestičních akcí
 • Zavedení nového loga města
 • Změna formátu Tišnovských novin
 • Realizace souboru slavnostních akcí v rámci roku města při příležitosti 780 let od první písemné zmínky včetně jedinečné videoprojekce na budovu tišnovské radnice

 

mesto.png

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář