Jdi na obsah Jdi na menu

Přijďte k volbám!

26. 9. 2018

Do otevření volebních místností zbývá ještě 8 dní, 18 hodin a 15 minut. Hlasovací lístek jste však už všichni ve svých poštovních schránkách našli, tak si pojďme udělat malou přípravu k jeho úpravě. Přeci to nebudete nechávat na poslední chvíli. Aneb kdo je připraven, není překvapen. Celý velký lístek uchopte oběma rukama a otočte na druhou stranu. Pod číslem 9 najdete kandidátku České strany sociálně demokratické. Do velkého čtverečku u názvu a čísla strany udělejte křížek. A to je vše. Pak už jen v pátek 5.10. nebo sobotu 6.10. utíkejte do volební místnosti a tam pečlivě vložte hlasovací lístek do označené obálky, kterou až na místě dostanete. A šup s ní do volební urny. Jak jednoduché, že? Ahoj a hlavně přijďte k volbám!

 

kandidatka_cssd.png

 

Volby do Zastupitelstva města Tišnova se uskuteční:

v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. října 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Místem konání volby:

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost  v budově Mateřské školy Na Paloučku – Horova č.p. 960

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Brněnská 198, 498, 800, 909, 916, 1600, 1890, Cihlářská – celá, Hanákova – celá, Hradčanská – celá, Jamborova – celá, Mahenova – celá, Mánesova – celá, Mrštíkova – celá, Na Nové – celá, Olbrachtova – celá, Těsnohlídkova – celá, Trnec – celá, U Lubě – celá, U Pily – celá;

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost  v budově restaurace Na Terase – Hornická č.p. 1698

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Brněnská 429, 500, 711, 722, 764, 791, 897, 1513, 1533, 1688, 1689, Erbenova – celá, Halasova – celá, Hornická 950 - 953, 957, 1519 - 1530, 1698, Horova – celá;

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově Základní školy Smíškova – Smíškova č.p. 840

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Alšova – celá, Brněnská 184, 262, 264, 268, 271, 280, 282, 284, 291, 292, 305, 320, 352, 381, 406, 421, 472, 488, 700, 701, 727, 728, 767, 841, 1569, Chodníček – celá, Dobrovského – celá, Dvořákova – celá, Havlíčkova – celá, Hornická 468 - 471, 899 - 901,  Hřbitovní – celá, Husova – celá, Hybešova – celá, Hynka Bíma – celá, Kvapilova – celá, Máchova – celá, Majorova – celá, Na Mlékárně – celá, Na Rybníčku – celá, Purkyňova – celá, Revoluční – celá, Riegrova 212, 285, 302, 313, 331, 335, 340, 348, 389, 390, 397, 425, 707,  Smetanova – celá, Smíškova – celá, U Humpolky 1862, Vrchlického – celá, Wagnerova – celá;

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v budově Městského kulturního střediska Tišnov – Mlýnská č.p. 152

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Brněnská 2 - 4, 6, 7, 9 - 11, 147 - 151, 153 – 159, 178, 185, 196, 231, 232, 234, 252, 260, 286, 325, 475, 792, 1710 – 1712, 1739, 1887, 1935, Cáhlovská – celá, Červený Mlýn – celá, Dvořáčkova – celá, Halouzkova – celá, Janáčkova – celá, Jungmannova – celá, Karasova – celá, Klášterská – celá, Koráb – celá, Kostelní – celá, Mlýnská – celá, Moukova – celá, Nádražní – celá,  Na Kopečku – celá, Na Loukách – celá, Na Zahrádkách – celá, nám. Komenského – celá, nám. Míru – celá, Neumannova – celá, Ostrovec – celá, Pejškov – celý, Pod Květnicí – celá, Procházkova – celá, Ráboňova – celá, Radniční – celá, Trmačov – celá, U Humpolky – celá (kromě p. č. 1862), U Náhonu – celá, U Střelnice – celá, U Svratky – celá, U Tratě – celá, Za Krétou – celá, Za Mlýnem – celá z k.ú. Tišnov;

Čísla popisná větší než 1000 a menší než 1500 jsou domy z katastrálního území Předklášteří. Tito občané hlasují v Předklášteří (zejména ul. Za Mlýnem).

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v budově Gymnázia  Tišnov – Na Hrádku č.p. 20

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Bezručova – celá, Černohorská – celá, Drbalova – celá, Družstevní – celá, Jiráskova – celá, Kukýrna – celá,  Květnická 821, 1610 - 1620, 1717 - 1724, 1944, Lomnická – celá, Na Hrádku – celá, nám. 28. října – celá, Nerudova – celá, Parolkova – celá, Polní – celá, Riegrova 25, 270, 281, 310 - 312, 318, 321, 323, 324, 332, 431 - 435, 676, 677, 686, Sv. Čecha – celá, Tyršova – celá;

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v budově Základní školy Tišnov – nám. 28. října č.p. 1708

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Dřínová – celá, Králova – celá (kromě p. č. 1742), Květnická 1621 - 1640, 1684, Osvobození – celá;

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v budově bývalé školy – Jamné č.p. 28

pro voliče s adresou trvalého pobytu v místní části Jamné;

ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost v budově Kulturního domu – Hajánky č.p. 42

pro voliče s adresou trvalého pobytu v místní části Hajánky a Hájek;

ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost v budově Centra sociálních služeb – Králova č.p. 1742

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Dlouhá – celá, Formánkova – celá, K Čimperku – celá, Králova 1742, Kuthanova – celá, Marie Pavlíkové – celá, Na Honech – celá, Ranného – celá, Štěpánova – celá, Valova – celá.

Právo volit do Zastupitelstva města Tišnova má státní občan ČR, který je na území města Tišnova hlášen k trvalému pobytu, alespoň ve druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let a nenastala u něho překážka volebního práva, a to ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán do stálého seznamu voličů. Za stejných podmínek může volit rovněž státní občan jiného členského státu Evropské unie, který je na území města Tišnova hlášen k trvalému pobytu, popř. registrovanému přechodnému pobytu a požádal o zápis do dodatku ke stálému seznamu voličů (žádost lze podat na MěÚ Tišnov do 16:00 hod dne 3. října 2018).

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič předem požádat Městský úřad Tišnov, nebo ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla zřízena.

Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Zastupitelstva města Tišnova, tj. nejpozději 2. října 2018.  Na žádost voliče mu budou vydány hlasovací lístky také ve volební místnosti.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

A kdo nemůže na nohy nebo je nemocen, může si objednat návštěvu členů volební komise s hlasovací urnou přímo až do domu! Info na Oboru správních a vnitřních věcí MěÚ Tišnov, email: zdenka.kralova@tisnov.cz, tel. 549 439 711 nebo 549 439 774.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář